Academy Of Regional Anaesthesia Of India

AORA INDIA

AORA Fellowship (Batch 2021-22)

 • Dr Ankit Sawhney
 • Dr Suvina N
 • Dr Shivani Tejas Dalal
 • Dr Senthil Prakash Mohan
 • Dr Pragada Lavan Sagar
 • Dr Rupali
 • Dr Supriya Durgappa Pawar
 • Dr Vidhi Nilesh Narechania
 • Dr Preetika R Hiremath
 • Dr Vedhika Shanker
 • Dr Aswani Baskaran
 • Dr Basant Singh Latwal

AORA Fellowship (Batch 2020-21)

 • Dr Maitreyi Kulkarni
 • Dr Pushpa
 • Dr Priyanka Burdev
 • Dr Kamya Bansal
 • Dr Milin Shah
 • Dr Senthil Kumar Praveenkumar
 • Dr Sanjay S
 • Dr Kavana
 • Dr Aashinee Mehta
 • Dr Anamika Patel
 • Dr Ankita Mohta